Lembaga Donasi Baitulmal Tazkia - Form Sempurnakan Puasa Sahabat Melalui Berzakat

Zakat mal atau zakat harta adalah zakat yang wajib dikeluarkan jika harta kita telah mencapai lebih dari satu nisab. Zakat diberikan kepada para mustahiq zakat yang salah satunya adalah orang miskin dan fakir miskin.

Banner program Sempurnakan Puasa Sahabat Melalui Berzakat
Terima kasih sudah berpartisipasi untuk berzakat

Sempurnakan Puasa Sahabat Melalui Berzakat

Pilih Nominal Zakat

Rp 50.000
Rp 100.000
Rp 150.000
Rp 200.000
Rp 250.000
Rp 300.000
Nominal Instant Lainnya..

atau Nominal Zakat Lainnya

Rp